Stop walkom psów


Walki psów to stary jak świat, krwawy, a właściwie sadystyczny proceder, w którym dwa psy, zwykle specjalnie wyselekcjonowane drogą wybiórczej hodowli, poddane odpowiedniej tresurze i warunkowaniu, zmuszane są do walki ze sobą u uciesze widzów, a także dla korzyści finansowych (hazard - obstawianie zwycięzcy). Walki toczą się tak długo, aż jeden z psów nie będzie chciał, lub nie będzie w stanie, kontynuować walki.

Rasy typu pit-bull są powszechnie, choć nie wyłącznie, wystawiane do walk. Rasy o dużych rozmiarach ciała, o kanciastych szczękach, w konsekwencji takich działań zostały niesprawiedliwie zaliczone do kategorii „psów niebezpiecznych", dlatego też są rutynowo kupowane przez osoby pragnące posiadać zwierzęta, które podkreślą ich status oraz będą wzbudzały strach lub szacunek. Amerykański pitbulterier to, co do zasady, pies z wyboru wykorzystywany w organizowanych walkach. Psy takie są hodowane ze względu na specyficzne cechy, takie jak tzw. gameness (gotowość i żądza walki nawet wtedy, gdy zwierzę jest ciężko ranne) oraz style walki. Cecha ta zasadniczo odróżnia je od niewalczących psów, u których zachowania agresywne zazwyczaj ustają, gdy drugi pies się podda lub wycofa.

Ze względu na okrucieństwo cechujące takie pokazy, istnieje powszechne przekonanie, że w Europie nie organizuje się już walk psów. Przeświadczenie takie wynika głównie z tego, że jest to proceder bardzo utajniony, informacje o walkach przekazywane są tylko w wybranych kręgach, a same walki odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Co więcej, walki psów nierzadko powiązane są z przestępczością zorganizowaną i nielegalnymi grami hazardowymi. W wielu krajach walki psów zostały albo jednoznacznie zakazane, albo też mogą być ścigane na mocy krajowych przepisów dotyczących zwalczania okrucieństwa wobec zwierząt.

Polska Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. również penalizuje organizowanie walk psów, choć przepisy w tym zakresie wymagają korekty. Zasadniczym problemem jest zakwalifikowanie organizowania walk psów zarówno jako wykroczenie (art. 16 - Zabrania się wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, w szczególności zabrania się organizowania walk z udziałem byków, psów, kogutów), jak i przestępstwo (art. 2 - Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: (…) 15) organizowanie walk zwierząt).


Cierpienie zwierząt


Cierpienie powiązane z walkami psów nie ogranicza się tylko do zmasakrowanych ciał zwierząt walczących na „ringu". Okrutne są również reżimy szkoleniowe dla walczących psów. Zwierzęta są brutalizowane i warunkowane do reagowania przemocą. Małe psy, koty i króliki, często wykradane zwierzęta domowe, mogą być używane jako żywa przynęta do ćwiczeń na bieżni lub innych ćwiczeń na wytrzymałość (tzw. ćwiczenia cardio).

Rany odnoszone przez psy biorące udział w walkach psów są często bardzo poważne, a nawet śmiertelne. Zarówno psy wygrywające jak i te przegrywające doznają nie tylko poważnych siniaków, ale i głębokich ran szarpanych, czy złamań kości. Psy biorące udział w tego rodzaju procederze mogą umrzeć z powodu utraty krwi, wstrząsu, odwodnienia, wyczerpania, czy też w wyniku infekcji - rozwijających się po kilku godzinach lub nawet kilku dniach po odbytej walce. W wyniku tego procederu cierpią również inne zwierzęta, nierzadko stając się ofiarami; są to takie psy, które nie wykazują pożądanych cech, a więc okazują się nieprzydatne do organizatorów walk. Wówczas są po prostu zabijane brutalnymi metodami, takimi jak strzał z broni palnej, utopienie, skatowanie, porażenie prądem, a nawet pozostawienie ich na łaskę innych, uwarunkowanych na agresję psów, co zazwyczaj kończy się zagryzieniem na śmierć.


Różne rodzaje walk psów


Okazuje się, że walki psów mogą mieć różnorodny charakter. Wyróżnić można:

  1. poziom ulicy - są to zwykle improwizowane walki psów, zazwyczaj organizowane przez nastolatków

  2. hobbyści" z kolei zaczynają organizować miejsce, w którym przeprowadzane są walki i hodują własne, wyselekcjonowane zwierzęta. Często otrzymują wskazówki od zawodowych organizatorów walk psów.

  3. profesjonalny organizator walk psów - ma już swoje miejsce prowadzenia walk, a także własne, pozyskane metodą selektywnej hodowli psy. Osoba taka uczestniczy w zakontraktowanych walkach na zakłady o wysokie stawki i sprzedaje swoje stada hodowlane za duże kwoty pieniędzy.

Nie należy także zapominać, że walki psów, szczególnie na tzw. poziomie zawodowym, to proceder w międzynarodowy. Jest on obecny nie tylko w wymiarze transgranicznym w ramach Unii Europejskiej, ale występuje właściwie na całym świecie. Na przykład potomstwo mistrzów walk psów w Stanach Zjednoczonych zostało otwarcie wystawione na sprzedaż w Europie w trybie online. Istnieje również branża, która rozwinęła się wokół walk psów i zjawiska gloryfikacji psów rasy pitbull jako swego rodzaju status symbol, bądź jako psy obronne. Towary i usługi oferowane przez tę branżę to kagańce wysadzane kryształami Swarovskiego, aż po sprzęt treningowy dla psów, taki jak specjalistyczne bieżnie.


Ochrona prawna


W Unii Europejskiej stanowienie prawa w zakresie ochrony gatunków zwierząt towarzyszących należy do kompetencji państw członkowskich. Oznacza to, że każde państwo będzie miało inne przepisy i kary związane z walkami psów i/lub reagowaniem na okrucieństwo wobec zwierząt.

Ostatnio prowadzone niejawne dochodzenia, na przykład w Holandii, wykazały, że aktualnie siatki organizatorów walk psów działają w dużym stopniu pomimo prób ukrócenia tego procederu przez organy ścigania zarówno w wymiarze państwowym, jak i lokalnym. Nie trzeba chyba dodawać, że osoby zaangażowane w walki psów będą również podejmowały wszelkie możliwe działania uniemożliwiające wykrycie ich przez organy ścigania. Dzieje się tak nie tylko ze względu na same walki, ale również dlatego, że ten okrutny proceder jest nierozerwalnie związany z innymi działaniami przestępczymi popełnianymi z użyciem przemocy, a zwłaszcza z nielegalnymi grami hazardowymi i innymi przestępstwami, które z definicji popełniane są w ukryciu.


Jakie cele stawia sobie koalicja ‘Stop walkom psów’?


Chcemy położyć kres walkom psów w Polsce, poprzez:

Walki psów oraz okrucieństwo wobec zwierząt, jakie się z nimi wiąże, nie może mieć miejsca we współczesnym społeczeństwie, w którym psy są powszechnie uznawane nie tylko za naszych towarzyszy, ale nawet za przyjaciół.

Card image

pies z ranami po walkach

(kliknij prawym przyciskiem na obraz-> zapisz by pobrać większą wersje)

Card image

szczeniak na łańcuchu treningowym

(kliknij prawym przyciskiem na obraz-> zapisz by pobrać większą wersje)