placeholder

Za nami pierwsze w Polsce specjalistyczne szkolenia dotyczące nielegalnych walk psów. Zorganizowaliśmy je we współpracy z krajowymi Szkołami Policji oraz z ekspertami z Humane Society International (HSI), największej na świecie organizacji dbającej o dobrostan zwierząt. To pierwszy i bardzo ważny krok na drodze do systemowego przeciwdziałania temu okrutnemu procederowi.

Prowadzący

Szkolenia w dniach 15-22 listopada były prowadzone przez dwoje ekspertów z HSI, międzynarodowej organizacji walczącej o prawa zwierząt. Na nasze zaproszenie do Polski przybyli Janette Reever – Deputy Manager of Animal Fighting Investigations oraz Adam Parascandola – Vice President of Animal Rescue Team. Oboje zaczynali od pracy w amerykańskich organach ścigania, a obecnie dzielą się swą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem prowadząc na całym świecie szkolenia dla organów ścigania i agencji rządowych. Do współpracy merytorycznej włączył się również pan prof. dr hab. Marek Kulik, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii oraz wicedyrektor Instytutu Nauk Prawnych UMCS w Lublinie. Nagrany przez niego film na temat kwalifikacji prawnej walk psów został udostępniony uczestnikom szkoleń. Obecność w Polsce amerykańskich ekspertów umożliwiła nawiązanie szeregu kontaktów pomiędzy kierownictwem szkół, kadrą naukową, słuchaczami, funkcjonariuszami, prokuratorami oraz aktywistami działającymi w organizacjach społecznych, którzy w wielu przypadkach jako pierwsi rozpoznają i zgłaszają przypadki znęcania się nad zwierzętami.

Tematyka szkoleń

W pierwszej części szkolenia prowadzący przedstawili specyfikę i statystyki dotyczące różnych rodzajów okrucieństwa i przemocy, a także przybliżyli badania na temat profili psychologicznych sprawców przestępstw z użyciem przemocy, środowisk z jakich oni się rekrutują, i wreszcie roli, jaką odgrywa dla nich dobór, hodowla, trenowanie i wystawianie psów do walk. Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy prowadzący podzielili się też ze słuchaczami informacjami na temat związku walk psów z innymi rodzajami przestępczości, w tym zwłaszcza zorganizowanej, takimi jak handel narkotykami, nielegalne posiadanie broni, przestępstwa na tle seksualnym, a nawet pedofilia i pornografia dziecięca. Niezwykle cenne dla przyszłych i obecnych funkcjonariuszy policji były także praktyczne wskazówki dotyczące czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjnych. Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się od prowadzących, na jakie ślady powinni zwracać szczególną uwagę oraz w jaki sposób zabezpieczyć miejsca zdarzeń i przedmioty nasuwające podejrzenia dotyczące udziału lub organizacji walk psów. Ponadto otrzymali oni bardzo dużo bezcennych i popartych doświadczeniem wskazówek dotyczących badań samych psów, szczególnie w zakresie obrażeń mogących świadczyć o znęcaniu się nad nimi, oraz wiele szokujących danych dotyczących polskiej specyfiki omawianego zjawiska.

Uczestnicy

Szkolenia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie wzięło w nich udział ponad 1200 osób. W szkoleniu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uczestniczyli: przedstawiciele kierownictwa Szkoły, jej wykładowcy, studenci i słuchacze kursów oficerskich, a także lokalni funkcjonariusze, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz szczycieńskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W ramach transmisji online z prowadzącymi połączyli się także słuchacze kursów w Szkole Policji w Katowicach, koordynatorzy Komendy Głównej Policji oraz Komend Wojewódzkich realizujący zadania w obszarze ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych oraz University of Leicester. W Szkołach Policji w Słupsku i Pile uczestniczyły dwie kolejne, liczne grupy zainteresowanych - łącznie ponad 230 osób. Byli wśród nich wykładowcy szkół, słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych i specjalistycznych, funkcjonariusze Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz Naczelnicy Wydziałów Komendy Miejskiej w Słupsku. Wierzymy, że doświadczenia zaczerpnięte przy organizacji szkoleń otworzą nam drogę do dalszych działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym walkom psów oraz znęcaniu się nad zwierzętami. W tym celu planujemy podjąć dalsze kroki mające na celu rozwój współpracy między organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości oraz organizacjami społecznymi.